Ahmet Cezmi SAVAŞ Hakkında

Ahmet Cezmi SAVAŞ 1972 yılında Bilecik'te doğdu.

1989'da İzmir Fen Lisesi'nden mezun oldu.

1994'de Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü bitirdi.

Yüksek lisansını Gaziantep Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Eğitim Bilimleri Bölümünde "İnternet üzerinden rehberlik yürütülmesine ilişkin öğrenci, veli ve rehber öğretmen görüşlerinin incelenmesi" üzerine yaptı.


2012 yılında doktorasını Gaziantep Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Eğitim Bilimleri Bölümünde "İlköğretim okul müdürlerinin duygusal zekâ ve duygusal emek yeterliklerinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisi" konusu ile bitirdi. 

2014 yılında doçentlik ünvanını aldı.

Halen Avrasya Eğitim Araştırmaları Topluluğu'nun Türkiye ofisinde dergi editörü olarak çalışmaktadır.

İLGİ ALANLARI: E-rehberlik, Duygusal Zeka, Duygusal Emek, Örgütsel Psikoloji,  Örgütsel Davranış